Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
类似 类推 类比
类似 类推 类比

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

类似

[lei4 si4]
摸
بالمثل;په څېر;څېر;داسې;دیې;سره ورته;شبيه;متحدالشکل;مثل;مشابه;مماثل;همرنګه;همشکل;ورته;يو څېر;يوراز;يورنګه;يوشان;يوشانته;يکهمان;تماثلي;متشابه;غوندې;يوډول;مانا;کف;يورنګ;نظير;شان;يووختيز;يکنواخت;پڅېر;مخی;شانته