Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
到处 到期 到此 到达 到那
到期未

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

到期未付款

[dao4 qi1 wei4 fu4 kuan3]
戳ゼ蹿
باقي نيول;باقيداري;بېرته پاتې;پسمانده;ترشاپاتې;شا ته پاتې;باقيات