Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
健康 健谈
健康 健康的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

健康的

[jian4 kang1 de5]
胺眃
باصحته;تندرست;ربڼوکى;روغ جوړ;روغ رمی;سالم;صحت من;صحت بخښونکی