Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
呈报 呈献 呈绿 呈请
呈报 呈献 呈绿 呈请

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

呈请

[cheng2 qing3]
叫
ايل کېدل;تابع کول;تابع کېدل;تسليم كيدل;تسليمول;تسليمېدل;تن ورکول;څټ ګرول;خمېدل;سپارل;سر ټېټول;سر ور ته ټيټول;سلا ورکول;سلامي کېدل;شوغېدل;غاړه اېښودل;غاړه اېښول;غاړه ايښودل;کږېدل;کړوپېدل;کوپېدل;کوړينګېدل;مالېدل;متابعت کول;وړاندي كول;يېلول;يېلېدل;تابع داري;زنګون لګول;مطيع;وړاندې كول;وړانديزول