Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
每个 每人 每分 每十 每周 每夜 每天 每季 每年 每日 每月 每每
每个 每人 每分 每十 每周 每夜 每天 每季 每年 每日 每月 每每

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

每周

[mei3 zhou1]
–秅
اونيز دهفتى;اوونيز;اوونيزه;اووه ورځنی;په هره هفته كى;هفتګي;هفته ايز;هفته وار;هفته يز;اوه ورځنی;جمګي