Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
神体 神圣 神女 神学 神格 神社 神祖 神秘 神经 神话 神谕 神赐 神速 神酒 神香
神圣 神圣场 神圣的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

神圣的

  1. [shen2 sheng4 de5]
    蒾
    اّسمانې;اسماني;جنتي;خدایي;رباني;سماوي;غيبي;فلکي;لاهوتي;ملکوتي;رحماني;بهشتي;الهي;علوي
  2. [shen2 sheng4 de5]
    竧
    اسمانى;اسماني;الهي;جنتي;خدايى;خدايي;خدایي;رباني;سپيڅلى;ستر;لاهوتي;لوى;مقدس;رحماني;يزداني;حقاني;قدرتي