Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
划一 划刻 划勾 划定 划开 划成 划时 划木 划桨 划水 划痕 划破 划线 划给
划线 划线于 划线者

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

划线者

[hua2 xian4 zhe3]
购絬
استر;برغدون;برغوالی;څټمخ;خږ;لايه;لېږګی;هغه بيړۍ يا الوتكه چې په منظم ډول په يوه ترانسپورټى شركت كې كار ځنى اخلي;دكومې سياسي تګلارې پيرو