Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
碰巧 碰杯 碰触 碰面
碰巧 碰杯 碰触 碰面

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

碰巧

[peng4 qiao3]
窱ォ
استحصالېدل;پېښېدل;پيښيدل;توليدېدل;رسېدل;ګړبېدل;ناڅاپى پيښېدل;واقع كېدل;ميلاوېدل;شول