Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
奴化 奴性 奴隶 奴颜
奴隶 奴隶制 奴隶地

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

奴隶地位

[nu2 yi4]
ィ刘
اسارت;بردګي;بندګي;بنده ګي;تو كرى;غلامى;غلامي;مرييتوب