Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
评介 评价 评定 评议 评论 评述 评选
评介 评价 评定 评议 评论 评述 评选

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

评介

[ping2 jie4]
蝶ざ
آزمايش;ازمويښت;ازموينه;ازمېیښت;امتحان;انتقاد;انتقادى تبصره;بحراني;بيا څيړل;بياازمويل;بياكتل;تبصره كول;تنقيد;تنقيد کوونکی;تنقيدي;خو نیول;دسره كتنه;دعسكرومعاينه كول;دوراني;عمومى كتنه;عيب نيول;كتنه كول;ګوتنيونه;ګوته نيول;ګوته ور ته نيول;کره کتنه;کره کتونکی;کره کول;کره کوونکی;مجله;نقد كول;تجديدنظر;تقريظ;جائزه;انتقادي تبصره;بياكتنه كول;خپرونه;رسمي كتنه;كره كتنه;معاينه كول