Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
网孔 网球 网身
网孔 网球 网身

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

网孔

  1. [wang3 kong3]
    呼ふ
    ( دجال );په جال كې اچول;په جال كې لوېدل;جال;جالۍ;دام;سره جار وتل;سورى;شبکه
  2. [wang3 kong3]
    呼ふ
    ( دجال );په جال كې اچول;په جال كې لوېدل;جال;جالۍ;دام;سره جار وتل;سورى;شبکه