Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
追上 追回 追悼 追求 追溯 追赶 追随
追上 追回 追悼 追求 追溯 追赶 追随

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

追上

[zhui1 shang4]
發
اريانول;اوشه;بهارۍ;بوټ وربوزی;پس رسيدل;تر مخ کېدل;تنبو;ديه;سبب;سولونه;ګډېدل;لاندى كول;لوار