Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
老兄 老外 老大 老太 老头 老套 老子 老实 老将 老师 老年 老是 老汉 老玉 老茧 老虎 老迷
老兄 老外 老大 老太 老头 老套 老子 老实 老将 老师 老年 老是 老汉 老玉 老茧 老虎 老迷

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

老大

[lao3 da4]
ρ
اډی;بالاحصار;پړوند;پړونډ;پلونډ;پوخ;پياوړی;تالنده او برېښنا;تکړه;توانا;جګ;جليل;جوړ;ځواکمن;دلويۍ او شرافت له مخې;دوردمه;ډېر;زبر;زبردست;زورور;ستر;سېکور;غټ;غښتلى;غلېچ;غوټ;قوتناک;قوي;ګګړ;کراړ;کوټ;کوربلې کول;لوی;مټور;مضبوط;ناپر;هيڼی