Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
伸展 伸延 伸开 伸缩 伸长
伸展 伸延 伸开 伸缩 伸长

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

伸展

[shen1 zhan3]
甶
ادامه;الحاقيه;امتداد;اندازه;اوږدونه;اوږدېدنه;بعد;پراختيا;پراخوالى;پراخونګ;پراخونه;پراخېدنګ;پراخېدنه;پراخېده;پراخي;پلنتوب;تمديد;تو سعه;ټالونه;ټالېدنه;ټالېده;حد;دنباله;زياته شوې برخه;سترونه;شاته اچونه;غټونګ;غټونه;غټېدنګ;غټېدنه;غټېده;غځونه;غځېدنه;غځيدنه;غزونګ;غزونه;غزېدنګ;غزېدنه;غزيده;غوټونه;نښتى برخه;اوږدغوږي