Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
洗剂 洗印 洗发 洗头 洗涤 洗碗 洗礼 洗脸 洗衣
洗剂 洗印 洗发 洗头 洗涤 洗碗 洗礼 洗脸 洗衣

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[xi3]

اچه کول;الګډ;اندرېيل;او وركول;بې له موږ لو پاكېدل;پاكول;پاكېدل;پاکول;پرېمينځل;پرېولل;پرېوينځل;پريمنځل;پريمينځنه;په او بو خوړل كيدل;په او بو لاهو كول;په اوبو چڼول;په څپود سيند يا خوړ غاړه وړل;په هوا كې دالوتكې الوتلو څخه پيداشوى څپه;پېجاوول;پېچاوول;چړپ;چړپا;چړپهار;ځان مينځل;څړپا;څړپونه;څړپېدنه;خړوبى;خوړ;خيشتول;داوبو شرهار;دپخلي ځاى ناپاكى اوبه;دڅپو ورانى;دمينځلو ټوكر او كالى;دمينځلو مايع;ډوبول;سوتره كول;سوتره كيدل;سوتره کول;شرپ;شرپا;شرپهار;شرپېدنګ;شړپا;شړپهار;صفا کول;غرقول;غسل کول;غسل ور کول;کوزول;کويل;کې ايستل;لامبل;لګډ;لمبا;لمبل;لمبول;لمبېدل;لنډول;له منځه تلل;مانج کول;مانجېدل;مينځل;مينځنه;ولل;ولنه;وينځل;لمانځي;څپېدل