Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
溃乱 溃疡 溃裂 溃逃
溃乱 溃疡 溃裂 溃逃

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[kui4]

اورۍ;پړ;خپم;شهوت پاروونکی;غروپر;لر;مات;مغلوب;مغلوبېدل;چټ پټ;مقهور;تيت پترک;جر;ګډوډ