Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
洗剂 洗印 洗发 洗头 洗涤 洗碗 洗礼 洗脸 洗衣
洗衣人 洗衣店 洗衣板

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

洗衣店

[xi3 yi1 dian4]
瑍︾┍
انګيا;ختۍ;دكالو دمينځلو ځاى;دكالو مينځنه;دمينځلو كالى;دوبيخانه;دوبي خانه;وينځنه;وله