Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
嗥叫
嗥叫

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[hao2]

انګولل;آنګولل;تروسه;تطبيقي;چيغه;چيغې وهل;رغاندل;رمباړې وهل;روحیات څېړنه;ساندې وهل;غرغړې کول;غړۍ;غلبلې کول;كريغه;كسريږ;كيږې ياكر يغې كول;کړيکې وهل;کوکارې وهل;کولو کښل;ناړل;ټامباري