Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
书写 书后 书房 书本 书架 书柜 书法 书面 书页
书写 书后 书房 书本 书架 书柜 书法 书面 书页

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[shu1]

انشاء كول;تاليف كول;ترسيمول;ترکيبول;تصنيفول;ښکل;ګونکر;کاږل;کوښل;کويښل;لمېسل;ليكل;ليکل;قلم فرسائي;تاليفول;نوشته;انشا;ترتيبول;تورول