Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
航向 航图 航天 航差 航海 航空 航船 航运 航迹
航向 航图 航天 航差 航海 航空 航船 航运 航迹

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

航图

[hang2 tu2]
瓜
انځور;پلانول;تابلو;تخته;ترسيم;جدول;چارټ;خريطه;خيتلکه;دړه;دفېرست پاڼه ګراف او داسى نور;ډايګرام;ډياګرام;کارت;کارټ;کارډ;نخشه;ګراف;لوحه