Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
异常
异常

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

异常

[yi1 chang2]
奢盽
ان تر;بېخي;بيخي;بيدو;په شان;په عمل کې;تردې چې;ټول;جوړ;خورا زيات;درست;رټ مټ;زښت;زښت ډېر;سم سهي;عيناٌ;غوندې;كټ مټ;ګرد;کټمټ;کرۍ;کل;کوربلې کول;هماغه;ورته;خورا;هرګوره;بسيار;ګوره;ځښت;څېلمه;ښايسته