Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
指关 指出 指北 指南 指印 指导 指引 指挥 指控 指正 指环 指甲 指画 指示 指纹 指诊 指靠
指挥员 指挥官 指挥棒

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

指挥官

[zhi3 hui1 guan1]
揣﹛
اّمر;اولوالامر;بولندوی;جګړن;سرکرده;عسكرې كوماندان يا مشر;قوماندان;قومندان;كوماندان;کنډکمشر;لارښوونكى;لېږدېدونکی;ټولمشر;کماندر;ملکي;قوماندان – بولندوى