Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
伸展 伸延 伸开 伸缩 伸长
伸展 伸延 伸开 伸缩 伸长

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

伸长

[shen1 chang2]

امتداد;اوږدونه;دنباله;غځونه;غځېدنه;غزونګ;غزونه;غزېدنګ;غزېدنه;غزيده;وږدونه;وږدوه;تطويل