Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
古代 古体 古典 古怪 古文 古物 古玩 古铜 古风
古典 古典主 古典学 古典的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

古典的

[gu3 dian3 de5]
ㄥ
اصلى ميارى اثر;دپخوانۍ روم او يو نان كلتور ته منسوب;دوديز;روايتي;عنعنوي;كلاسيك;کلاسيک;لرغاونى;لومړى درجه;متعارف;نامتو ليكوال يا كتاب