Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[meng2]

اشخاص;امت;اهالي;اولس;پینۍ;تعامل;توک;توکم;ټوپن;جمهور;جهان;چاردانګ;خلق;خلك;خلك په ځاى كول او ودانول;خلك په مځكو ميشتول اوابادول;خلک;خلګ;دنيا;دهر;زدايت;عالم;عوام;قام;قوم;کام;کيهان;مخلوق;ملت;مردم;لوګ;ولس;خلقه;نفري;بنيادم;مراجعين;ي;خلقت;ټبر;ولسي;بني;استوګنول;خپلوان;دټولنې ټيټه پرګنه;دېره كول;مېشتول