Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
拖具 拖动 拖地 拖拉 拖曳 拖欠 拖湿 拖葬 拖运 拖钓 拖长
拖具 拖动 拖地 拖拉 拖曳 拖欠 拖湿 拖葬 拖运 拖钓 拖长

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

拖长

[tuo1 chang2]
╈
اټالول;ادامه وركول;اوږدول;ايسارول;پراخول;پلانول;ټالول;څټ ته اچول;حصارول;ځنډول;ډيلول;ډيلېدل;شا ته اچول;غزول;کاناډائي;کيسه ليکونکی;معطلول;معطلي