Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
滚动 滚开 滚木 滚烫 滚草 滚落 滚转 滚轴 滚雪
滚动 滚开 滚木 滚烫 滚草 滚落 滚转 滚轴 滚雪

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

滚落

[gun3 luo4]
簎辅
اپوټه کېدل;اړول;الوړې کېدل;بربړوک;بودرۍ خوړل;بوغ;پر خوله لګېدل;پربل مخ اړول;پرځول;پرځېدل;پرځېدنګ;پرزول;پرزېدل;پريوتنه;پړتاوېدل;په خرپ لويدل;په درب لويدل;په غورځوپرځوتلل;تاوول;ترپکې وهل;ټوپ وهل;جړوبى;جوړوبی;چپه کول;چورلول;ځان اچول;څرخول;ځړوبى;ختاکول;ختاکېدل;خرابېدل;خطا وتل;درز و دروز;دنګل;راګوزارېدل;رغړول;رغړيدل;سر په څڼۍ اوښتل;سر كونډۍ كېدل;سرپه څړۍ اوښتل;سركونډۍ وهل;سقوط;ښويېدل;غورځول;غورځېدل;غورځېدنه;غورځيدنه;غوزارېدل;غوزارېدنه;ګړونګه;ګوزارېدل;لاس ګير;لوېدل;لوېدنه;لويدنه;الول;ملاق