Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
租借 租契 租得 租户 租来 租税 租约 租赁 租金
租借 租契 租得 租户 租来 租税 租约 租赁 租金

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

租得

[zu1 de2]
眔
اجاره;اجاره كول كرايه وركول;اړوتړ;باړه کول;په اجاره وركول;تړ;تړليک;تړون;تعهد نامه;تقديرول;توصيفول;ټېکه;ستايل;ستاينه کول;سرکولپى;ښکوروزي;شرطنامه;عقد;عهدنامه;قرارداد;ګسه;کرايه کول;کرڼه;نيوکه;ټېکانه;کراهه