Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
点头 点拨 点明 点滴 点火 点线 点起 点阅 点阵
点头 点拨 点明 点滴 点火 点线 点起 点阅 点阵

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

点明

[dian3 ming2]
翴
اثنا;اشاره كول;اصلي موضوع;اعشاريه;آن;انځور کښنه;اند;اوبه پټول;باټول;پند;په يوه ځل;پوړ;پوړۍ;پيزۍ;تړونۍ;تمام;توصيه;تېره کول;تېرول;تيره كول;ټاكلي وخت;ټكى ايښودل;ټكي;ټکى;ټکی;ټکي اېښودل;جی;چپه واو;څرګندول;څړ;څوکه;داعشاري نښه;داي;درنګ;دړدنګ;دماغه;دمک;ديپلوم;ډوی;راس;رپ;رډول;زعم;سر ور ښکاره کول;ښکاره کول;ښودل;سيخول;شعار;شېبه;ظاهرول;عشاريه;عقلانيت;علامه;غير محدود;ګوته;(ور په);کول;کاټول;کامه;کتابتون;کومک کول;لارښودل;لارښوول;لاس ور رسېدل;لحظه;لور سيخول;نښه;نښه كول;نقطه;نقطه اېښودل;نكته;نمره;نوكه;نوک;نوکه;وېرګول;آيتم;توبری;پنډۍ;پينټ;شتۍ;ګرمټ;آشيانه;هډه;پېزه;عقيده;موضوع;نظر