Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
死亡 死命 死地 死板 死活 死的 死脑 死记 死面 死鬼
死亡 死命 死地 死板 死活 死的 死脑 死记 死面 死鬼

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

死鬼

[si3 gui3]
碍
ابليس;اټه;او شرير سړى;بدغونی;بوج;بوړبوکۍ;په هګۍ کې چوڼېدلی;پېرى;ترټل;جرقه;چکوره;چوتار;رغدى;رند;رنګ بايلل;شيطان;طاغوت;ظالم;عزازيل;راکس;جن;مواس