Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
骈枝 骈比 骈肩
骈枝 骈比 骈肩

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

骈枝

[pian2 zhi1]
纁狵
ابته;اژانس;اضافي;بې ثمره;بې ښهانې;بې سوده;بې ښې;بې فايدې;بې ګټې;بې لزومه;بېکاره;بېلزوم;پالتو;ترضرورته زيات;چټي;زیاتي;غيرضروري;غيرلازم;له ښې وتلی;بېهوده;فضول;زائد;شړلئ;فاضله;فاضل;زياتي