Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
碰巧 碰杯 碰触 碰面
碰巧 碰杯 碰触 碰面

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

碰触

[peng4 chu4]
窱牟
( په موسيقي كې );( لكه لاس يوګوته څه شى ته );(نښه);اشاره كول;اغېزه كول;بلودنه;بلېسول;پرې لګېدل;ترنګونه;تماس;ټپ;ټوټه;ټېل وهل;چښل;حس;خواخوږي;خوړل;درول;درېدل;رسېدل;سپك ګوزار;سره لګېدل;سمول;غرض کول;ګډوډول;كرښه;ګوزار;لاسه;لاسي کار;لامسه;لګول;لګېدل;(سره);(ور سره);لمس;لمس كول;لمسول;مسح;نخښه;نژدې خپلوان;نښلول;هنر;وروړل;وهل;يوځاى كېدل;بلوسل;تمتع;بلوسېدل;خمسه;اړه لرل;اغېز;نښه