Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
歌儿 歌剧 歌唱 歌声 歌星 歌曲
歌儿 歌剧 歌唱 歌声 歌星 歌曲

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

歌曲

[ge1 qu3]
簈Ρ
(لكه يو چه يې سر وايى بل يې پاى);(مو);دسندرى ورسره غبر ګونه;وينا