Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
扁圆 扁坯 扁桃
扁圆 扁坯 扁桃

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

扁圆

[bian3 yuan2]
蛾
( په مذهبى چاروكى );فداكار;هغه شى چه قطبونه يي ژور وى