Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
扁圆 扁坯 扁桃
扁圆 扁坯 扁桃

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[bian3]

(مو);(هموار);اپار تمان;اپارتمان;اوار;اوارول;بوټ;بيخونده;پاک;پټ;پروژه;پړاخ;پلان;پلن;پنچرشوى;پوړ;پيت;ترمه;تلبر;تمبه;تينګړی;چاپړاخ;چرته;خالص;خړاسی;خړيت;خمټ;درست;ډېزاين;راسته;رد;روك;سپين;ستلی;سکيم;سم;طبقه;طرح;غورى;کتخ;کتغ;کرښندي;کوناغ;له كوچ نه ټيټ;مثبت;مستوي;مسطح;مطلق;هموار;همواري;هوار;هوارتوب;هوارتيا;يو شان;يولين كوټۍ;پت;خړاس;څپياکه;چيت;بې ذوقه;جخت