Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
灭了 灭绝
灭绝的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

灭绝的

[mie4 jue2 de5]
防荡
(لكه اور);اځل;الاستي;الاستی;الونيا;اندرغپ;ايرې شوى;بېدرکه;تري تم;تهلکه;رحلت;سرخوړلی;شنډ;غايب;غيب;فوت;لا درکه;لړغومی;له منځه تللى;محو شوى;مړ شوى;نشت شوى;وچ;منقطع