Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
附上 附于 附以 附加 附启 附属 附带 附庸 附有 附条 附添 附笔 附议 附随
附于其

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

附于其后

[fu4 yu2 qi2 hou4]
ㄤ
(لكه دسكي دوهم مخ);اّخر;پاي;په پسى كيدل;پورى نښتل;پونده;چيل;څټ;دلګی;رېشل;سراغي;غلي كيدل ورو ورو دريدل;ګړول;كميدل;لكۍ;لکۍ;وروستاړى;لم;لم ګنډی