Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
阴影 阴性 阴户 阴沉 阴蒂 阴道 阴霾
阴影 阴性 阴户 阴沉 阴蒂 阴道 阴霾

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

阴影

[yin1 ying3]
潮紇
(لكه دبنيادم);(لكه دغم;بسۍ;پرداز كول;په پټه څارل;پيكه ښودل;پيكه كول;تت ښودل;تتول;تعقيبول;تياره كول;څارل;څارو;څرك;خيال;سايه;سراغي;سرپناه;سکاسه;سوری;سيب;سيورې;سيوری;سيوري اچول;سيوري وركول;شبح;عكس انعكاس;لږ شاني;لږ كوټې;لوټكى;مرګ);نښه;وير;څارنه کول;پته;څرک کول ، څرک ايستل;جاسوس;څار;دمخالف ګونددكابينې غړى;نارسمي