Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
覆上 覆以 覆盖 覆罩 覆草
覆上 覆以 覆盖 覆罩 覆草

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

覆上

[fu4 shang4]
滦
(دكاليو اغوستلو په اثر);اثر;ادرم;اغېز;اغېزه;آغېزه;بوسات;پدل;پوښل;پياشه;تاثير;دجامو اغوستل;دكاليو اغوستل;زد;لګېده;لومۍ