Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
音乐 音位 音信 音值 音叉 音响 音型 音律 音段 音渡 音符 音节 音阶 音韵 音高
音乐 音位 音信 音值 音叉 音响 音型 音律 音段 音渡 音符 音节 音阶 音韵 音高

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

音阶

[yin1 jie1]
顶
( پله);( لكه په موسيقى كى);( لكه دكب;( لكه دنرخونو);اندازه;اندازه اخستل;اندازه كول;اندازه کول;اندواره;اهميت;او نورو);بټه;پارچنګ;پانګى;پاڼى پاڼى كول;پرورتلل;پړسان;پستو;پلودل;پمل;په کچه کول;پورته كول;پوستكى;پوستكى ايستل;پوسته كول;پوستول;پېشانه;پېمدل;پيمانه کول;تال;ترازو;تلل;تلل كيدل;تله;تناسب;ختل;خيژول;د تخمين يا قضاوت معيار;درجه;درجه بندى;درجه بندى كول;درجه بندي;دېپو;ډيپو;سترتوب;ښل;سنجول;ګزول;ګنجينه;ګودام;کچل;کچول;کلل;لوزپايه;مار;مقياس;ممچه;مېچ;ميچ;نرى بترى;نسبت;ويش;کنډه;پيمانه;خنګره;ميزان;څپرکی;حجم;كچه