Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
称扬 称美 称赞 称身 称重 称量
称扬 称美 称赞 称身 称重 称量

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

称重

[cheng1 zhong4]
嘿
(سمندرى);(لنګر);اټكول;ارزښت لرل;ارزښت من كيدل;اهميت لرل;پورته كول;تلل;جوکل;درنيدل;سنجول;لنګر پور ته كول;لنكراچول زورپر اچول;وزن كول;تولول;انګېرل;پله;تول;تامل;پرتله