Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
街头 街段
街头 街段

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

街段

[jie1 duan4]
刁琿
لاډونی;(دشيانو);(لكه دلرګى);اذيتول;ايسارول;برغنډ;بلاک;بلډينګ;بندول;بيلډنګ;په عذابول;پورې کول;ترړې وهل;تعمير;تکليف رسول;ټل;جمعيت;جوپه;چمبه;خټګري;خرمستي;خنډ;دړه;دكورو نو او دكا نو نو كتار;ډلګۍ;ډله;ډمول;زحمت ورکول;سټ;سټه;سنګفرش;عاقول;عمارت;غاوول;فريق;قصاب;ګلکاري;كونده;کرل کېدل;کنده;کوټۍ;کوناری;کونده;مانع;واحد;غرغرک;ګبړه;ګرګۍ;دګی;غرغړه;ګوټک;ميله;آتش خانه;مسدود;ممانعت;مخالف ;مخالفت;مخالفت كول;مخنيوى;مخه نيول;مخيوى كول