Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
摔伤 摔断 摔角
摔伤 摔断 摔角

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

摔断

[shuai1 duan4]
篖耞
کنډووالی;کنډاو;(كى);(لكه دقانون په ساتلو كى);ادرم;اړبه;اښی;انقطاع;برسېرول;بندېدنه;بېرانول;پاتى كېدل;پاڅېدل;پامالول;پرې کول;په خوله کې;( ور);وچول;په ډاګه کول;پورته کېدل;پورى وتل ورتېرېدل په نظر را تلل;تجزيه کېدل;تر ستر ګوكېدل;تښتېدنه;تښتېده;تمځاى;تمځى;تمونه;توقف;تېښت;تيښته;جګېدل;جلا کېدل;جوتول;چاودل بيرته پاتى كېدل;چاودنه;چاودېدل;چپليتول;چپول;چپيتول;چخپيتول;چختاړول;چرموړل;چګېدل;چڼ چڼ;څخپيتول;ځغاست;څورنګول;څوکل;څوکلول;څوول;څېښتېدنه;خبروونکی;خپنځل;خچ پچول;خړيتول;خمسورېدل;د ورا کول;دردول;درنګ;درېدځای;دغدغه;دمه;دنګنه;ډاګه;(په);کول;ډاګيزول;ډبلل;ډيل;ذبح کول;راپاڅېدل;راختل;ريچې کول;زغلېده;ژوبلل;ژوبلول;سر وهل;ښکارول;سکته;سورى;سوكه سوكه خبرول;شريک;شلول;شلېدنه;شلېده;ظاهرول;عيب;غوڅول;فاصله;فرار;قطع کول;ګلابي;کاتل;کټ کول;کټېيل;کفو;کلم کول;کنډو;کواټل;کوتل;لار كول;لاس ور اچول;لټل;لټېدل;لونېدل;ما تېدل;ما تېدنه;ماته;ماتوالى;ماتول;ماتونه;ماتېدل;ماتېدنه;مکث;مهلت;وروور خبرول كمزورى كول;وسلېدل;وسلېدنګ;وقفه;مفاصله;مقاطعه;رخنه;تمزق;څيرېدل;قطع;شلېدل;خولبول;درغول;سوخول;خاليګا;کنډوول;خرابول;څيرل;پرېکړون;اختلاف;کنډو کپر;خرېړى;چاود ;څنګ ته كول;درز;سرغړول;له كاره ايستل;لېرې كول