Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
寡头 寡妇
寡妇的 寡妇财 寡妇身

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

寡妇身份

[gua3 fu4 shen1 fen4]
硅包ō
کنډتون;كونډتوب;کونډتوب;کونډتون;کونډتيا;کونډوالی;تون;سرتوري