Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
所包 所愿 所持 所有 所爱 所谓 所赚
所爱好

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

所爱好的事

[suo3 ai4 hao4 de5 shi4]
┮稲ㄆ
کستوره;سمندرى صدف چه خوړل كيږى;سېپۍ