Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
指关 指出 指北 指南 指印 指导 指引 指挥 指控 指正 指环 指甲 指画 指示 指纹 指诊 指靠
指关 指出 指北 指南 指印 指导 指引 指挥 指控 指正 指环 指甲 指画 指示 指纹 指诊 指靠

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

指引

[zhi3 yin3]
ま
(جمع);(كرافيت);افسار;اکوړی;اوسار;برابرول;بريد کول;په سرپو پوښل;په سرپوكى نيول;ترسېرى;تومبوزکی;تيمبوزک;جلب;چره;چلول;خوله ور ته کول;دپنسل سياهى;دنګله;ډاډ ورکول;راوستل;رهنمايي کول;سرپ;سرپو څخه جوړ شوى شى;ښنګۍ;سېسه;سيکه;غړوندی;قيادت کول;ګولى يا سرچمى;کبی;لارښودل;لارښوول;منتهي کېدل;وړانديوالی;کوټ;خپۍ;داخلېدل;اداره;اوږدول;پيلول;سببكېدل;سرمقاله;لارښوونه كول;مخكښ اوسېدل;مخكې كېدل;مشري;مهم مطلبيا مقاله;هدايتول