Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
带信 带扣 带材 带来 带状 带狗 带病 带笑 带累 带红 带菌 带音 带领
带信 带扣 带材 带来 带状 带狗 带病 带笑 带累 带红 带菌 带音 带领

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

带领

[dai4 ling3]
盿烩
(جمع);(كرافيت);افسار;اکوړی;اوسار;برابرول;بريد کول;په سرپو پوښل;په سرپوكى نيول;ترسېرى;تومبوزکی;تيمبوزک;جلب;چره;چلول;خوله ور ته کول;دپنسل سياهى;دنګله;ډاډ ورکول;راوستل;رهنمايي کول;سرپ;سرپو څخه جوړ شوى شى;ښنګۍ;سېسه;سيکه;غړوندی;قيادت کول;ګولى يا سرچمى;کبی;لارښودل;لارښوول;منتهي کېدل;وړانديوالی;کوټ;خپۍ;داخلېدل;اداره;اوږدول;پيلول;سببكېدل;سرمقاله;لارښوونه كول;مخكښ اوسېدل;مخكې كېدل;مشري;مهم مطلبيا مقاله;هدايتول