Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
镶边
镶边

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

镶边

[xiang1 bian1]
撵娩
کرانه;کنه;بامره;چاوجۍ;مورۍ;(لكه دكمره);(لكه دچاقو);احاطه;پيڅکه;پيڅه;جاوجی;جوری;حاشيه;څنډه;ژۍ;ساحل;سرخۍ;غاړه;غژه;ګاړه;کڅ;کناره;لسته;مورګه;ورو ورو ګام او چتو;وريا;څېلمه;پوله;تېغه;کانه;پله;ترڅ;دم;ښونګ;شمله;مغزي;ناجه;بغل;تېغ;پره;کنف;موړه;د … په څنډه