Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
摇摇 摇篮
摇摇 摇篮

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

摇篮

[yao2 lan2]
穘膞
کټوټکی;پېنګو;پينګو;ځانګو;رېبل;زانګو;زنګول;زنګويه;لو کول;لوکول;مبدا;يو دول لورچه غنم يا شپشتى په رېبى;ګهڼه;سبد;ډالۍ