Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
音乐 音位 音信 音值 音叉 音响 音型 音律 音段 音渡 音符 音节 音阶 音韵 音高
音乐 音位 音信 音值 音叉 音响 音型 音律 音段 音渡 音符 音节 音阶 音韵 音高

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

音响

[yin1 xiang3]
臫
ګنګوسه;ابره;آبنا;اداکول;ارتباط;ارن کول;ارن وهل;اروول;اعتباري;اهليت لرونکی;اواز;آواز;اورول;اورېدل;ايرادول;ايسېدل;باصحته;بشپړ;بغول;بوس;بېواټه;پرزول;پسنېدل;پوره;پوړا;پوړه;تام;ترۍ;تندرست;جامد;جامع;جنډ;چورړت;حسابي;څوګل;حياتي;خنګ;د ده;د دې;درېشي;ربڼوکى;ږغ;روړه;روغ جوړ;روغ رمی;زنګ وهل;زوږ;ژور;سالم;سپوڼ;سلامت;سليم;سوټ;شرنګول;صحت من;صوت;عميق;غږ;غږل;ګونګړي شرنګول;کامل;کايي;کروړ;کړنګول;کړنګېدل;کلېچ;ګړ;ليکې;ډنګېدل;سرهار;درنګېدل;بېخجن;صدا;تا;روغ;ټنګ;چرت;ترنګېدل;ټنګهار;مستدل;ترپی;ناطق;ټنګېدل;ښکالو;دليلي;بطني;غږيز;يوځای والی;کړت;بې خطره;بې عيبه;په دقت;جوړ;حدس وهل;دقيق;ږغ كول;روغ رمټ;ګومان كول